HOME  |  TASCHEN  |  FONTANA  |  CRUCIAL FUEL

 
Calypso PF van Roger Excoffon.

Free download!

> Download Calypso PF voor Mac en Windows
Bijna ieder lettertype dat als loodzetsel verkrijgbaar was is sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw gedigitaliseerd. We ontdekten echter dat de bestaande digitale Calypso fonts, oorpsronkelijk ontworpen door Roger Excoffon, niet voldeden aan onze verwachtingen. We besloten daarom zelf op basis van vers gegoten loden letters van de originele matrijzen van Fonderie Olive een nieuw lettertype te maken. Roger Excoffon was een ontwerper die zeer bijzondere lettertypes heeft ontworpen in de tijd dat hij actief was. Voorbeelden zijn Antique Olive, Mistral, Choc en Banco. Ze zijn allemaal erg Frans met een open oog voor een aparte kijk op traditionele vormen. Antique Olive was bijvoorbeeld het antwoord van Fonderie Olive op succesvolle schreeflozen als de Helvetica en de Univers. Excoffon maakte geen kopie zoals zovelen deden maar gaf er een aparte draai aan met een heel eigen karakter. Calypso was ook een lettertype dat geen concurrenten had. Niet zo vreemd ook omdat de leesbaarheid niet optimaal was en er alleen maar kapitalen beschikbaar waren. Maar net de beperking maakt het interessant en spannend. Download Calypso PF en maak zelf een ode aan deze fantastische ontwerper! Kijk ook naar 'The making of Calypso' op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=UTbwg7Sz4Xc
Back to top
 
Lezing over de keuze van een letter

> Download Lezing over de keuze van een letter
Deze lezing gaat over het maken van een keuze voor een bepaald lettertype en het indelen van beschikbare lettertypes door middel van de classificatie van Vox. Deze classificatie is door Maximilien Vox voor het eerst gepubliceerd in 1954. Sindsdien zijn er zoveel nieuwe lettertypes ontworpen dat deze niet meer voldoet in de huidige tijd. Daarom is in het boek Letterfontein een aangepaste versie te vinden die Vox+ genoemd wordt. Een deel van deze classificatie wordt in deze lezing met talloze voorbeelden besproken. De lezing bestaat uit een Word bestand voor de tekst en een PDF voor projectie die beide via bovenstaande link te downloaden zijn. Zoals altijd stellen we commentaar en correcties zeer op prijs.
Back to top
 
Lezing over de geschiedenis van de letter

> Download Lezing over de geschiedenis van de letter
Deze lezing over de geschiedenis van de letter gaat vanaf de eerste vormen van communicatie van meer dan 15.000 jaar geleden tot de boektypografie van vandaag de dag. Er worden veel voorbeelden getoond van boeken en in het bijgaande Word bestand wordt iedere sheet besproken. De sheets zijn in PDF formaat. Als er fouten of correcties geconstateerd worden stellen we het op prijs als u ons dat laat weten zodat we het kunnen corrigeren.
Back to top
 
Letterforms handout

> Download Letterforms handout
Deze oefening wordt sinds de eerste uitgave van Letterfontein op scholen in binnen- en buitenland gebruikt om door ‘learning by doing’ het onderscheid te leren kennen tussen 3 schreefletters die oppervlakkig op elkaar lijken en 3 schreeflozen die veel gebruikt worden. Door deze letters over te tekenen zijn studenten zich meer bewust van subtiele verschillen die in teksten toch invloed hebben op hoe de tekst er uit ziet. In de handout is alleen de kapitale ‘A’ en de onderkast ‘a’ weergegeven maar in het boek Letterfontein staat het hele alfabet zodat deze oefening ook uitgebreid kan worden.
Back to top
 
Tijdschema typografie en kunst

> Download Tijdschema typografie en kunst
In deze tijdlijn worden typografische ontwikkelingen gekoppeld aan bekende schilderijen en stromingen in de schilderkunst. De kunst en de typografie hebben zich wederzijds gevoed in de afgelopen eeuwen. Dit is duidelijk te zien in de letterontwerpen en als zodanig wordt dit tijdschema veel gebruikt in het onderwijs.
Back to top
 
Tijdlijn letteruitgeverijen

> Download Tijdlijn letteruitgeverijen
Deze unieke tijdlijn is een grafische weergave van de uitgebreide Index letteruitgeverijen in Letterfontein. Door middel van deze tijdlijn is te zien hoe deze letteruitgeverijen zich in de tijd hebben ontwikkeld, welke de belangrijkste periodes waren met betrekking tot vernieuwend letterontwerp, en waar het lettermateriaal uiteindelijk terecht is gekomen. Deze tijdlijn is uiterst belangrijk voor het duiden van actieve periodes in het letterontwerp en de samenvoegingen van overnames van letteruitgeverijen.
Back to top
 
Bibliografie

Voor de totstandkoming van dit boek is gebruik gemaakt van tientallen boeken, letterproeven en publicaties. Tenslotte is de historie van de typografie groten deels gebaseerd op het geschreven en gedrukte woord. We staan met dit boek op de schouders van anderen die de moeite hebben genomen hun verworven kennis aan het papier toe te vertrouwen. Van de boeken die een meer dan gemiddelde bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van Letterfontein zijn de titels in rood weergegeven. Via internet zijn niet meer in de boekhandel verkrijgbare uitgaven over het algemeen goed te vinden. Woordenboeken, letterproeven en speciale uitgaven zijn onder aparte kopjes weer gegeven. De bibliografie is beperkt tot boekachtige uitgaven.
Back to top

======================================================================================