HOME  |  TASCHEN  |  FONTANA  |  CRUCIAL FUEL
 
Lectori Salutem


Deze site is gemaakt ter ondersteuning voor studenten en docenten bij het gebruik van het boek Letterfontein, uitgegeven door Uitgeverij Fontana (www.fontana.nl). In deze site wordt een beperkt gedeelte van de inhoud van het boek weergegeven. In het menu Extra’s worden een aantal downloadbare items gepresenteerd zoals tijdlijnen, oefeningen voor studenten en de bibliografie uit Letterfontein. Het deel van het boek waarbij meer dan 150 lettertypes worden getoond die de keuze van een geschikt lettertype vergemakkelijken is niet opgenomen in deze site vanwege de omvang. Ook de 144 pagina’s functionele indexen en de prachtige historische index van lettergieterijen staat niet op deze site omdat ze alleen hun opzoekfunctie vervullen in het boek.

Een boek als Letterfontein zou vóór pakweg 1990 gericht zijn aan de vakgemeenschap van zetters, drukkers, typografen, grafisch ontwerpers en reclamemakers. Maar tijden veranderen. ‘Everyone is a designer’ staat op de cover van een manifest van de Nederlandse ontwerper Mieke Gerritzen. Iedereen die het wil kan schrijven, zetten, opmaken, grafisch ontwerpen en zelfs lettertypes ontwerpen. Het ligt dus voor de hand dat de vlijtige computeraar dat vervolgens ook gaat doen. Met als gevolg een stortvloed aan drukwerk van esthetisch en technisch discutabele kwaliteit. Maar gelukkig is de wildgroei gaandeweg minder geworden. Zoals ook het echte mooie verbouwingswerk in huis, ondanks de groei van het doe-het-zelven, het terrein is van de vakman, zo is ook de kennis die in vijfhonderd jaar tot stand is gekomen over leesbaarheid en goede typografie alleen toe te passen door deze te kennen, te gebruiken of in voorkomende gevallen zelfs te negeren. De sterk gewijzigde vierde editie van Letterfontein is daarom niet alleen nuttig voor mensen uit het vak, maar ook voor deze nieuwe groep geïnteresseerden.


Het lettertype op deze website is met dank door FontFont ter beschikking gesteld: FF Profile Web